Сектори

СТРОИТЕЛСТВО

Ние знаем как да се справим успешно със сложните предизвикателства на устойчивия дизайн.

ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНСПОРТ

Основните инфраструктурни и транспортни проекти се нуждаят от интегриран подход.

Работейки с едни от най-креативните, отговорни и прецизни в своята работа специалисти в областта, ние сме готови да приемем всеки един проект в сферата на строителството и устойчивия дизайн на сградите. Дългогодишният ни професионален опит и умения в тази област, са причината DMT-2010 да е приеман като утвърден лидер не само в България, но и в международния бизнес свят.

Когато ни възложат инфраструктурен или транспортен проект, ние приемаме задачата с пълната отговорност и самосъзнание, което се изисква от нас. Гарантираме високи стандарти за качество и опазване на околната среда.

Околна сред

Ние гарантираме, че всеки проект се изпълнява в съответствие с опазване на околната среда.

нефт и газ

DMT-2010 предоставя услуги в областта на изкопаемите горива и възобновяемите енергийни източници.

Нашите специалисти разполагат с богат спектър от познания в областта на ландшафта. Всеки наш проект е хармонично включен в заобикалящата го околна среда, като по никакъв начин не нарушава нейната цялост и чувство за баланс. Ние осъществяваме задълбочени проучвания, за да осъществим идеята на клиента по най-добрия възможен начин, без значение дали крайната цел е модернизация на съществуващо съоръжение или изграждане на ново.

DMT-2010 предоставя редица услуги в сферата на изкопаемите горива и възобновяемите енергийни източници. Компанията обхваща всички фази в този сложен процес, започвайки от проучвателните действия, изграждането на енергийна централа, получаване на нужните разрешителни, и завършвайки с въвеждането на обекта в експлоатация.