ИНТЕГРИРАН ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ И УСЛУГИ

 

Оптимизираме техническите, икономическите и екологичните показатели на Вашите съоръжения

Като утвърден технически експерт в многобройни обекти от различни сектори, DMT предлага персонализирани услуги за интегриран фасилити мениджмънт на съоръжения за бизнеса, като по този начин оптимизира обслужването, качеството и цената.

Съобразявайки се с променящите се изисквания в този сектор, които налагат непрестанна гъвкавост и адаптивност, към нуждите и желанията на нашите клиент, иновативните решения и партньорския дух са основни елементи в нашия подход.

Широкият спектър от специализирани познания, ни позволява да предлагаме широк набор от технически услуги. Също така предлагаме и голяма част от така наречените „soft FM“ услуги (почистване, управление на пространството, интериорен дизайн и т.н.), със следните предимства: подобряване на контроланамаляване и централизиране на рискаувеличаване на производителността и намаляване на времето за реакция.

Как можем да Ви помогнем?

 

  • Цялостно управление на сграден фонд
  • Техническа поддръжка и почистване;
  • Управление на пространството и интериорни решения;
  • Автоматизирана система за управление;
  • Решения за оптимизиране на разходите

Какво е фасилити мениджмънт?

Какво е фасилити мениджмънт?

Фасилити мениджмънт, механизъм за управление (или съоръжения за управление или FM от facility management) е интердисциплинарна област, посветена на организацията и координацията на пространство, инфраструктура, хора и организации, които често са свързани с администрацията на офис среди, арени, училища, спортни комплекси, конгресни центрове, търговски комплекси, болници, хотели, производство, логистика и т.н ..

Обхват на дейност

Фасилити мениджмънта представлява много по-широк спектър от дейности, отколкото само бизнес услуги, които извършват второстепенни функции. Те варират от един бизнес сектор до друг. Има единадесет основни компетенции за управление на съоръжението. Това са: комуникация; аварийна готовност и непрекъсваемост на бизнес процесите; устойчивост на околната среда; финанси и стопанска дейност; човешки фактори; лидерство и стратегия; експлоатация и поддръжка; управление на проекти; качество; недвижими имоти и управление на собствеността; и технологии.

Европейски и международни стандарти

Европейските стандарти за управление на съоръженията предлага определение в EN15221-1, предоставена от Европейския комитет по стандартизация (CEN) и ратифицирана от 31 европейски страни, като: “интегрирането на процесите в една организация за поддържане и развитие на договорените услуги, които подкрепят и подобряват ефективността на основната им дейност. ”

Според този европейски стандарт, в обхвата на FM е “Пространство & инфраструктура” (планиране, проектиране, работно място, строителство, лизинг, заетост, поддръжка, мебели, почистване и т.н.) и “Хора & Организация” (кетъринг, ICT, HR , HS & S, счетоводство, маркетинг, гостоприемство и т.н.).

В момента Международната организация по стандартизация, ISO Технически комитет 267 за управление на съоръженията, приключва първите два международни стандарта, които се очаква да бъдат публикувани до края на 2015 г. Тази комисия също е започнала работа по стандарт за управление на система за управление на съоръжения, която е насочена към предоставяне на измерим стандарт, на базата на който може да се оцени ефективно организацията и структурата на управлението на съоръжения.

Иновации и развитие

Фасилити мениджмънта е обект на непрекъснати иновации и развитие, повлиян от нуждата да се намалят разходите и да се добави стойност към основната дейност на обществения или частен клиент.

Фасилити мениджмънтът е основа за обучение и професионална квалификация, често координирани от институти или асоциации за фасилити мениджмънт. Съществуват и ограничен брой официални образователни програми на средно и висше ниво на образование.

Поискай оферта

Свържете се с нас и ще уговорим среща, на която да обсъдим всички детайли около услугата, от която се нуждаете.

Свържете се с нас