Инвеститорски контрол

 

Инвеститорски контрол на Вашия обект (ремонт или строеж) е необходим за предотвратяване на най-разпространените неизгодни условия, залагани в договори и оферти, както и за осигуряването на контрол на влаганите материали и качеството на изпълнение. Нашите специалисти ще Ви помогнат с документацията и контрола на качеството на Вашия обект.

 • консултантски и административни услуги при проектиране, строителство и реализация на обекти
 • оценка на съответствието на инвестиционните проекти
 • комплексен доклад за издаване на разрешение на строеж
 • технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционния проект
 • инвеститорски контрол и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.
 • енергиен паспорт на сгради
 • проучване, съгласуване и одобрение на инвестиционни проекти
 • предварителни договори с експлоатационните дружества
 • координация между отделните участници в проектантския и строителен процес
 • линейни графици по време на строителството
Print Friendly, PDF & Email
 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • Twitter