05 май 2012

БГВЕА: Вятърната енергия е по-евтина от ядрената

Новини, Полезно No Comments
Българската ветроенергийна асоциация одобри икономическият модел за проекта АЕЦ Белене, изготвен от HSBC за Българския енергиен холдинг, защото доклада потвърждава тяхното мнение, че вятърната енергия е един от най-евтините източници на енергия на пазара, както конвенционални, така и възобновяеми.
Според анализа на консултантската фирма, вятърната енергия е сред най-евтините, редом с геотерманлата и добива на газ от сметища.
„Вятърната енергия е икономически добре обоснована инвестиция. Цената на горивото, необходимо за целия експлоатационен живот на вятърната турбина е добре известна, тя е нула. Създаването на работни места и регионалното икономическо развитие също са ключови фактори за икономическата обосновка на вятърната енергия“, казват от БГВЕА.
„Ветроенергийният сектор вече расте над два пъти по-бързо от икономиката на Европейския Съюз (Доклад на EWEA за зелен растеж, март 2012 г.), а увеличаващата се гъвкавост при по-мащабно интегриране на вятърната енергия в общото производство на електроенергия, прави вятърната енергия най-добрия избор за развитие на енергетиката в България. “
БГВЕА призовава за преразглеждане и актуализиране на траекторията за развитие на вятърната енергия в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници. Според асоцацията, страната ни има потенциал да изгради 3000 MW до 2020 г. и да привлече над три милиарда евро инвестиции от частния сектор. Реализирането на този потенциал обаче, ще бъде възможно единствено, ако съществува ясна и прозрачна регулаторна рамка.
БГВЕА смята, че в момента, пазарът за възобновяема енергия е нестабилен, защото законовата рамка се изменя прекалено често. За това ако не се предприемат действия за бързото подобряване на сегашното положение, това ще подкопае доверието в целият сектор за възобновяема енергия у нас и ще доведе до отлив на важни и необходими за страната инвестиции.

 

Print Friendly, PDF & Email
No Responses to “БГВЕА: Вятърната енергия е по-евтина от ядрената”

Leave a Reply

  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter